Μάθετε Και Να Ξέρετε Τη Μουσική Σας., January 2022