Συναυλία βιολιού για ενδιάμεσους φοιτητές{h1}
Επιλογή Συντάκτη
Εύκολη κλασική κιθάρα: Sor- "Opus 35 No.2
Εύκολη κλασική κιθάρα: Sor- "Opus 35 No.2
Συγγραφέας επικοινωνίας Ο 19ος αιώνας ήταν ένας μεγάλος χρόνος για δημόσιες συναυλίες και αυτό με τη σειρά του δημιούργησε τη ζήτηση για μαθήματα μουσικής. Οι δάσκαλοι μουσικής εκείνης της εποχής ήταν κυρίως συνθέτες και ερμηνευτές οι ίδιοι. Συγκρότησαν παιδαγωγικά κομμάτια για τους σπουδαστές τους, για να χρησιμοποιηθούν ως μαθησιακό υλικό αλλά και για επιδόσεις. Το κονσέρτο βιολιού ήταν ένα από τα πλέον ευνοημένα είδη εκείνης της εποχή